Profesjonelt arbeid i private hager

Hvem vi er

Vinkenes Sag- og Traktor AS er din lokale trefeller i Trondheimsområdet. Vi har mer enn 20 års erfaring fra jord-, skog- og sagbruk.

Hva vi gjør

Vi feller trær og fjerner dem. På vårt mobile sagbruk kan vi skjære stokker inntil 7 meters lengde og 70 cm i diameter. På vinterstid brøyter og strør vi private innkjørsler og parkeringsplasser på Byåsen.

Hvor vi er

Vi holder til i Sivert Dalens vei, og tar oppdrag i og rundt Trondheim.

Eksterne omtaler